Separatutställning
Galleri GKA
Götabergsgatan 18
Göteborg
Vernissage
22 februari 2020
kl 12-16
Välkommen!

Några av mina målningar
finns alltid på
Galleri GKA, Göteborg
och p� Odd & Raw interior, Göteborg
� Marie Almqvist